Τηλ: (0431)-29239/20850/70216    Φαξ: 33140     e-mail:brendas@otenet.gr   
3οχλμ.Τρικάλων-Λαρίσης ΤΡΙΚΑΛΑ